Ulga za kasę fiskalną online

Szykują się duże zmiany w uldze za instalację kasy fiskalnej

Obecnie tak naprawdę każdy przedsiębiorca, który instaluje w swojej firmie pierwszą kasę fiskalną, może skorzystać z refundacji części wydatku na takie urządzenie. W tym przypadku trzeba oczywiście dopełnić kilku formalności, związanych przede wszystkim z procedurą instalacji technologii sprzedaży. Niemniej, np. rodzaj wdrażanego urządzenia nie decyduje o tym, czy będzie można starać się o ulgę. Natomiast w niedalekiej przyszłości okaże się to podstawowym kryterium przyznawania refundacji.

Obecne przepisy w sprawie ustawowej ulgi

Tak jak zaznaczyliśmy we wstępie, ulga za instalację pierwszej kasy fiskalnej przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Mogą się o nią starać zarówno podatnicy VAT, jak i te podmioty, które są zwolnione lub świadczą wyłącznie usługi zwolnione. Podstawowym wymogiem jest oczywiście wdrażanie pierwszego urządzenia rejestrującego w danej działalności gospodarczej. Ponadto, aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi zgodnie z przepisami rozpocząć prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Ponadto, podatnicy VAT mogą otrzymać refundację w formie odliczenia właściwej kwoty w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęli rejestrowanie obrotu (ewentualnie za okres późniejszy). Natomiast przedsiębiorcy zwolnieni lub świadczący usługi zwolnione, powinni wtedy wystąpić do US z odpowiednim wnioskiem. Refundację otrzymają zaś w formie przelewu na wskazany rachunek w banku.

Co zmieni nowelizacja ustawy VAT?

Dotychczasowe założenia są takie, że nowelizacja ustawy VAT, która będzie w dużej mierze dotyczyła systemu kas fiskalnych online, zacznie obowiązywać od 1 października 2018 roku. Co ciekawe, w nowych regulacjach prawnych znajdą się także zapisy w sprawie ulgi za instalację pierwszego urządzenia rejestrującego. Podobnie jak dotychczas, taka refundacja będzie wynosiła do 90% wartości wdrażanego modelu, ale nie więcej niż 700 zł. Jednakże, o przyznaniu zwrotu zdecyduje również rodzaj zainstalowanego urządzenia fiskalnego. Pisząc wprost, ostatni projekt nowelizacji ustawy VAT przewiduje, że w przyszłości będzie funkcjonowała wyłącznie ulga za instalację kasy online. Z refundacji nie skorzystają więc np. przedsiębiorcy, którzy w latach 2019-2022 zdecydują się na wdrożenie urządzeń z elektroniczną kopią paragonów. Pomimo tego, że takie modele będą dostępne w oficjalnej sprzedaży.

Ograniczenie przyznawania ustawowej ulgi, ze względu na typ instalowanej kasy, to nie jedyna zmiana w przepisach. Nowe regulacje prawne zakładają również, że z refundacji skorzystają przedsiębiorcy, którzy zostaną zobligowani do wcześniejszej wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych (z kopią papierową i elektroniczną). W nowelizacji ustawy VAT zostaną bowiem wskazane konkretne branże, zaś reprezentujący je przedsiębiorcy wdrożą kasy online w odgórnie ustalonych terminach. W takich okolicznościach podatnicy będą jednak mogli skorzystać z ulgi za obowiązkową wymianę urządzenia. Podobnie jak przy zakupie pierwszej kasy (typu online), refundacja wyniesie do 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 700 zł.

One thought on “Szykują się duże zmiany w uldze za instalację kasy fiskalnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *