Farex Pro 600 - kasa fiskalna online

Czy nowy system online zmienia coś w kwestii wystawiania raportów fiskalnych?

Z początkiem maja zaczęły funkcjonować regulacje prawne, które w znacznej mierze odnoszą się do nowych urządzeń rejestrujących online. Warto przyjrzeć się tym przepisom, bowiem mówią nie tylko o samych technologiach komunikujących się z CRK, ale również potrafią wprowadzać zmiany w podstawowych zasadach korzystania z tych rozwiązań. Sytuacja ta poniekąd dotyczy jednego z kluczowych wymogów wobec użytkowników urządzeń rejestrujących, czyli – wykonywania raportów fiskalnych. Co to dokładnie oznacza?

Czym są raporty fiskalne i na jakich zasadach opierała się dotąd ich realizacja?

Raporty fiskalne – podobnie jak zapisy w książce serwisowej czy kopie wystawionych paragonów – stanowią ważny element ogólnej dokumentacji, potwierdzającej w oczach organów skarbowych fakt, że ewidencja obrotu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale czym dokładnie one są? To dokumenty realizowane za pomocą urządzenia rejestrującego, które zawierają dane na temat wartości sprzedaży i wysokości podatku należnego (z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatkowych) za określony czas. Podatnik nie musi wykonywać wszystkich rodzajów raportów (np. rocznego). Natomiast do jego obowiązków należy regularne i poprawne wystawianie dwóch typów wspomnianych dokumentów. Chodzi o raporty dobowe i miesięczne.

Jeśli chodzi o dotychczasowe urządzenia rejestrujące – kasy i drukarki fiskalne z papierową lub elektroniczną kopią paragonów – zasady realizowania opisywanych dokumentów były takie same. W przypadku pierwszego z wymienionych typów podatnik musiał wystawić raport zbierający informacje o uzyskanym obrocie w skali jednej doby pracy. Zwykle czynił to na koniec dnia, podczas zamykania sprzedaży. Trzeba jednak wspomnieć, że mógł to zadanie wykonać następnego dnia, o ile dokument został zrealizowany przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z nową datą. Ponadto, jeśli w ciągu danej doby nie doszło do zaewidencjonowania ani jednej sprzedaży towarów lub usług – wystawienie raportu dobowego nie było konieczne. I podobnie ma się rzecz w przypadku drugiego typu dokumentów. Czyli raportu zawierającego dane o osiągniętym obrocie i wynikającej z tego wysokości podatku należnego za konkretny miesiąc. Przedsiębiorca musiał zrealizować taki dokument po upływie okresu, który miał znaleźć się na wydruku, jednak nie później, niż 25 dnia miesiąca następującego po nim. Tu również obowiązywała ta sama zasada, co w przypadku raportu dobowego. Jeśli w danym miesiącu nie miała miejsca ani jednak zarejestrowana transakcja – nie trzeba było wykonywać raportu miesięcznego.

Jak wygląda ta kwestia w przypadku stosowania urządzeń fiskalnych online?

Coraz więcej podatników będzie wdrażało kasy i drukarki rejestrujące online. Z różnych powodów: czy to z racji obowiązujących przepisów, zapełnienia się pamięci fiskalnej w dotychczas użytkowanej technologii, czy też z uwagi na chęć skorzystania z ustawowej ulgi. Warto więc, by wpierw dowiedzieli się, jakie zmiany następują prawno-techniczne następują w przypadku modeli komunikujących się z Centralnym Repozytorium Kas.

Jeśli chodzi o realizację obowiązkowych raportów fiskalnych – opisane wyżej procedury nie ulegają zbytniemu przekształceniu. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z najświeższymi regulacjami prawnymi, przedsiębiorcy stosujący urządzenia rejestrujące online muszą wystawiać raporty dobowe w formie elektronicznej (cyfrowej), natomiast raporty miesięczne (okresowe) – w postaci tradycyjnej, czyli papierowych wydruków. Warto też wspomnieć o możliwości zrealizowania „łącznego raportu fiskalnego okresowego” zamiast raportu miesięcznego, o którym była mowa wcześniej.

One thought on “Czy nowy system online zmienia coś w kwestii wystawiania raportów fiskalnych?

  1. Dobry artykuł! W sumie nie za wiele się zmienia, ale jednak te parę szczegółów to istotna kwestia, którą niejedna osoba może pominąć. Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *